Urholkas mänsklig säkerhet av rädsla för krävande klimatinsatser? Del I (av II)

DEBATT Många blundar för genomgripande förändringar som minskar global uppvärmning.  Våra samhällen domineras av grupper som primärt vill bevara dagens marknadstillit och tillväxtoptimism och därigenom klara klimatutmaningarna. Mot dem står en disparat minoritet som utifrån aktuell forskning framhåller dagens livsstilar och konsumtion som orsak till problemen och kräver genomgripande ekonomiskt nytänkande: fokus på klimatåtgärder och … Fortsätt läsa Urholkas mänsklig säkerhet av rädsla för krävande klimatinsatser? Del I (av II)